KOEPEL VAN BEWONERSCOMMISSIES VOOR SSH HUURDERS

BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behandelt complexoverstijgende belangen van de ruim 19.000 SSH-huurders.

LAATSTE NIEUWS

Nieuwsbrief

Beste huurders, Er is weer een korte nieuwsbrief!  Lees hier het…
BoKS op twitter!Tweet about this on Twitter